Inrichting

De woning werd eind 2011 – begin 2012 grondig gerenoveerd en heringericht.